Wereldgebedsdag Nederland

 

Wereldgebedsdag is al sinds het ontstaan in 1919 een internationaal gebeuren en Nederland, lid sinds 1929 - is één van de 173 landen die mondiaal verbonden zijn in het hele gebeuren rondom Wereldgebedsdag.

Ieder land wordt vertegenwoordigd door een gedelegeerde die de internationale contacten onderhoudt en die de verschillende conferenties bijwoont. Het administratieve hoofdkantoor is in New York en daar zorgen Rosângela Oliveira en Catherine Lee voor de dagelijkse gang van zaken.

Zij organiseren de conferenties, onderhouden het contact met de verschillende gedelegeerden, zorgen voor de verspreiding van het materiaal, zijn beschikbaar voor advies bij problemen en bezoeken regelmatig de comités van de deelnemende landen. Ook zijn er op alle continenten (gekozen) vertegenwoordigers die met 'hun' landen het directe contact onderhouden en die samen met het hoofdkantoor zorgen dat Wereldgebedsdag een levende getuigenis van gebed en onderlinge solidariteit is en blijft! De totale cyclus van de conferenties beslaat steeds een periode van vier jaar: om de twee jaar wordt er een continentale conferentie gehouden waarop de afgevaardigden van een bepaald continent elkaar ontmoeten en weer twee jaar later wordt een wereldconferentie georganiseerd. internationaal

De conferenties zijn van groot belang: contacten worden hernieuwd, zorgen worden gedeeld en er wordt geprobeerd om tot oplossingen te komen. Ook wordt er in werkgroepen gestudeerd op de lezingen die horen bij de vieringen van de orden van dienst en worden problemen besproken waarmee landen te kampen hebben. De gekozen Bijbelteksten worden door inleiders besproken en uitgelegd en zorgen voor een enorme verdieping die bij het verwerken van het aangeboden materiaal - waaruit de orden van dienst ontstaan - van groot belang is. Op de wereldconferentie worden de vertegenwoordigers van de continenten gekozen en ook worden dan de landen gekozen die de eerstkomende jaren de orde van dienst gaan voorbereiden. Daar worden ook de nieuwe thema's en de bijbehorende Bijbelteksten gekozen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de specifieke problematiek waarmee landen te maken hebben en wordt in werkgroepen aandacht besteed aan die problemen. Ieder land heeft ook een speciale 'gebedsband' met een partnerland en Nederland heeft Luxemburg als partnerland. 

De eerstkomende conferentie, die een wereldconferentie zal zijn, wordt in augustus 2017 in Brazilië gehouden en de eerstvolgende Europese conferentie wordt in 2019 in en door Nederland georganiseerd.