Wereldgebedsdag Nederland

In meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen / comités actief, die jaarlijks één of meerdere bijeenkomsten organiseren en die publiciteit geven aan het werk van en voor de Wereldgebedsdag.

Deze comités zorgen er voor dat er ieder jaar meer dan 22.000 orden van dienst worden uitgereikt. De orden van dienst zijn: een orde van dienst voor volwassenen, een verkorte orde van dienst voor volwassenen en een jeudviering.

De plaatselijke comités kunnen altijd een beroep doen op de regionale contactpersonen en de leden van het landelijk comité.

Ieder najaar kunnen de vrijwilligers uit de plaatselijke werkgroepen / comités ook deelnemen aan één van  de  KaderOntmoetingsDagen die op twee plaatsen in het land worden gehouden.                            samen

Door hun inzet zijn de plaatselijke comités van groot belang voor het werk van Wereldgebedsdag: zij zijn een onmisbare schakel in het hele proces en zij vormen het stevige fundament waarop verder gebouwd kan worden aan het werk van de Wereldgebedsdag!