Wereldgebedsdag Nederland


afbeelding

ANBI-status

Het Nederlands Comité heeft per 1 januari 2011 een ANBI-status verkregen. De ANBI-status heeft fiscale voordelen: giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Dit betekent dat u bij uw belastingaangifte uw donatie aan de Wereldgebedsdag als aftrekpost kunt gebruiken.

De criteria voor het verkrijgen van de ANBI-status hebben onder meer betrekking op bestuur en beleid, administratie, functiescheiding en werkzaamheid in het algemeen belang. Hierbij dient de instelling zowel statutair als feitelijk het algemeen belang te dienen. In de jurisprudentie is beslist dat hieraan wordt voldaan indien de doelstelling en de activiteiten van de instelling voor 90% of meer het algemeen belang dienen.

Het bankrekeningnummer van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag is bij de Triodosbank, het IBAN-nummer van deze rekening is: NL48TRIO 0390224839 ten name van Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

Beleidsstukken

Diverse beleidsstukken kunt u inzien en zijn als .PDF bestand te downloaden. Naast het 'Beleidsplan Wereldgebedsdag 2018 - 2023' zijn ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag beschikbaar. Er is hard gewerkt aan het aanpassen van de oude Statuten en deze zijn inmiddels goedgekeurd en ondertekend.

Tevens kunt u het Jaarverslag Secretariaat en het Financiële Jaarverslag van 2018 inzien. Als u vragen en/of opmerkingen hebt kunt u contact opnemen met de penningmeester.