Wereldgebedsdag Nederland


afbeelding

Landelijk comité

Het landelijk comité van de Stichting 'Nederlands Comité Wereldgebedsdag' bestaat uit vrouwen die afkomstig zijn uit verschillende denominaties en die verspreid over heel Nederland wonen. De leden hebben elk een eigen (soms meer dan één) taak, die zij ten dienste van de stichting uitvoeren.

Het benodigde materiaal voor de vieringen dat door het hoofdkantoor in New York wordt verstrekt, wordt vertaald en vorm gegeven en aan de comités beschikbaar gesteld. Ook de handleiding, de algemene folder en de liederen in de vierstemmige zetting worden door hen vervaardigd. Het versturen van het drukwerk en het zoeken naar geschikte projecten behoort eveneens tot de taken.

Het verzorgen van de Nieuwsbrief, het organiseren van de jaarlijkse KaderOntmoetingsDagen, spreekbeurten, de website en alle algemene publicaties en het vertegenwoordigingen van verschillende conferenties worden eveneens door het landelijk comité geregeld. Het landelijk comité vergadert vier maal per jaar.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Yvonne Slik - E-Mail
  • Secretariaat: Jolanda Waelen - E-Mail
  • Penningmeester: Inge Mol - E-Mail

Regionaal en Plaatselijk

De regiocontactpersonen zijn de schakel tussen het Nederlands Comité en de plaatselijke comités in hun regio. Lees meer ...