Wereldgebedsdag Nederland


afbeelding

Landelijk comité

Het landelijk comité bestaat uit vrouwen van verschillende kerken en geloofsgroeperingen en wonen verspreid over Nederland. Ze komen minstens 4 x per jaar bij elkaar in vergadering.

Wat doet het comité?

  • De teksten voor de liturgie van de gebedsviering worden vertaald in het Nederlands en in de Molukse taal.
  • De liederen om te zingen worden uitgezocht.
  • De projecten, waarvoor gecollecteerd wordt in de viering worden uitgekozen.
  • De handleiding om de viering voor te bereiden wordt samengesteld.
  • Enkele keren per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgestuurd naar alle plaatselijke comité's.
  • De regiocontactpersonen maken contact met hun regio om de bekendheid met de Wereldgebedsdag te vergroten.
  • Het uitbreiden van het aantal vieringen door contact te leggen met Raden van Kerken.
  • Penningmeester: Inge Mol - E-Mail

Regionaal en Plaatselijk

De regiocontactpersonen zijn de schakel tussen het Nederlands Comité en de plaatselijke comités in hun regio. Lees meer ...