Wereldgebedsdag Nederland


afbeelding

Landelijk comité

Het landelijk comité bestaat uit vrouwen van verschillende kerken en geloofsgroeperingen en wonen verspreid over Nederland. Ze komen minstens 4 x per jaar bij elkaar in vergadering.

Wat doet het comité?

 • De teksten voor de liturgie van de gebedsviering worden vertaald in het Nederlands en in de Molukse taal.
 • De liederen om te zingen worden uitgezocht.
 • De projecten, waarvoor gecollecteerd wordt in de viering worden uitgekozen.
 • De handleiding om de viering voor te bereiden wordt samengesteld.
 • Enkele keren per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgestuurd naar alle plaatselijke comité's.
 • De regiocontactpersonen maken contact met hun regio om de bekendheid met de Wereldgebedsdag te vergroten.
 • Het uitbreiden van het aantal vieringen door contact te leggen met Raden van Kerken.
 • Een landelijke Kaderdag georganiseren rondom een thema om de viering voor te bereiden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Yvonne Slik - E-Mail
 • Secretariaat: Jolanda Waelen - E-Mail
 • Penningmeester: Inge Mol - E-Mail

Regionaal en Plaatselijk

De regiocontactpersonen zijn de schakel tussen het Nederlands Comité en de plaatselijke comités in hun regio. Lees meer ...