Wereldgebedsdag EWNI 2022


de Projecten

afbeelding

Ascension Trust

Is een interkerkelijke organisatie die de kerk zichtbaar wil maken op straat. Er wordt gewerkt met meer dan 15.000 straatpastores om in alle uithoeken contact te leggen met de meest kwetsbare mensen. Er wordt gezorgd voor opvang en begeleiding.

Het werk wordt gesteund door vele gebedsgroepen.

Financiële steun is nodig om:

  • Trainingen van pastors door het hele land te organiseren
  • Materiaal om uit te delen
  • Dagen van gebed en inspiratie te organiseren

Naar de website ...

Raven House Trust

Het werk onder de minst bedeelden is opgezet door de gezamenlijke kerken in New Port. Deze industriestad met zijn multiculturele bevolking kent veel armoede. Doormiddel van de kerken worden meer dan 10.000 voedselpakketten wekelijks verzorgd. Meubels en huisraad wordt verzameld, huizen waar nodig aangepast en opgeknapt. Er zijn maatschappelijk werkers aangesteld en gezinscoaches.

afbeelding

Scholen en studenten maatschappelijke-opleiding worden betrokken in het geheel. In de gehele organisatie krijgen mensen zonder werk gelegenheid om te re-integreren in de maatschappij en door te stromen naar een volledige baan.

Naar de website ...