Wereldgebedsdag Internationaal


afbeelding

Internationaal

Wereldgebedsdag is al sinds het ontstaan in 1919 een internationaal gebeuren en Nederland, lid sinds 1929, is één van de 173 landen die mondiaal verbonden zijn in het hele gebeuren rondom Wereldgebedsdag. Ieder land wordt vertegenwoordigd door een gedelegeerde die de internationale contacten onderhoudt en die de verschillende conferenties bijwoont.

Het administratieve hoofdkantoor is in New York en daar zorgen Rosângela Oliveira en Samantha Figueroa voor de dagelijkse gang van zaken. Zij organiseren de conferenties, onderhouden het contact met de verschillende gedelegeerden, zorgen voor de verspreiding van het materiaal, zijn beschikbaar voor advies bij problemen en bezoeken regelmatig de comités van de deelnemende landen. Op alle continenten zijn vertegenwoordigers die met 'hun' landen het directe contact onderhouden. Samen met het hoofdkantoor zorgen zij dat Wereldgebedsdag een levende getuigenis van gebed en onderlinge solidariteit is en blijft. De cyclus van de conferenties beslaat steeds een periode van vier jaar: om de twee jaar wordt er een continentale conferentie gehouden, twee jaar later wordt een wereldconferentie georganiseerd.

Tijdens de conferenties worden contacten hernieuwd, zorgen worden gedeeld en geprobeerd tot oplossingen te komen. Ook wordt er in werkgroepen gestudeerd op de lezingen die horen bij de vieringen van de orden van dienst en worden problemen besproken waarmee landen te kampen hebben. De gekozen Bijbelteksten worden besproken en uitgelegd, en zorgen voor verdieping die bij het verwerken van het aangeboden materiaal.

Op de wereldconferentie worden de vertegenwoordigers van de continenten gekozen en de landen die de eerstkomende jaren de orde van dienst gaan voorbereiden. Ook worden de nieuwe thema's en de bijbehorende Bijbelteksten gekozen. Ieder land heeft een speciale 'gebedsband' met een partnerland en Nederland heeft Luxemburg als partnerland.

De laatste conferentie, een wereldconferentie, werd in juni 2022 in Schotland gehouden en de laatste Europese conferentie werd in 2019 en door Nederland georganiseerd.

Geschiedenis

Het WDP heeft twee historische documenten (PDF) beschikbaar gesteld over de geschiedenis. Deze zijn gemaakt en samengesteld door Helga Hiller en Eileen King.