Wereldgebedsdag Logo


Het logo van Wereldgebedsdag is opgebouwd uit een aantal symbolen. Het logo is ontworpen door een Ierse kunstenaar en is al lang het logo van het Ierse comité. Sinds 1982 wordt het wereldwijd gebruikt als het internationale logo van de Wereldgebedsdag.

Van links naar rechts is de betekenis:
de cirkel is onze wereld,
in gebed geknield,
vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde
het Keltische kruis als vroeg-christelijk symbool.

Samengevoegd in de cirkel - het symbool van Gods altijddurende en allesomvattende liefde - vormen zij het volledige logo. Het logo wordt - in verschillende kleuren - op deze manier afgebeeld.