Wereldgebedsdag Meditatie


 

1e zondag van de Advent

Eén kaars steken we aan.
Een kaars als teken van HOOP.
Hoop, dat mensen het verschil kunnen maken,
dat wij elkaar kunnen helpen,
troosten en vergeven.
Daardoor kan het licht gaan schijnen in ons leven.

Zie Matteüs 4 vers 16
~ Het volk, dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht.