Wereldgebedsdag 2024


de Projecten

afbeelding

Projecten

Voor de viering in 2024 zijn voor drie bijzondere projecten gekozen. Wij hopen dat u deze ook één of misschien wel meerdere een warm hart kunt toedragen.

Star Mountain helpt echt!

Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking worden in dit trainingscentrum vlakbij Ramallah begeleidt door medewerkers van christelijke- of moslim-komaf. Dagelijks worden ruim 100 kinderen en jongvolwassenen tot 40 jaar ondersteund met speciaal onderwijs, fysiotherapie, logopedie, psychosociale ondersteuning, werktraining en kunstzinnige vorming. Ook kinderen met autisme zijn er welkom. Een deel van de kinderen krijgt begeleiding thuis, o.a. kinderen uit de regio en uit een voormalig vluchtelingenkamp.

Door de gedreven inzet van de medewerkers wordt Star Mountain steeds bekender op de Westbank. Steeds meer oud-leerlingen zijn onder begeleiding aan het werk bij lokale bedrijven en dat is voor hen van enorm belang, want dan tellen ze mee in de maatschappij en thuis. Door het onophoudelijke lobbywerk van Star Mountain bij de Palestijnse overheid (zowel nationaal als plaatselijk) wordt het stigma op het hebben van een verstandelijke beperking langzaam kleiner. En dat maakt voor deze kinderen een wereld van verschil.

Het ZZg (Zeister Zendingsgenootschap) is de zendings-en hulporganisatie van de Evangelische Broedergemeente in Nederland staan achter de opzet en steunen dit project.

Bezoek hun website ...

Het Rossing Center

afbeelding

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als 'bezetter' of 'terrorist'. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

Meer op hun webite ...