Wereldgebedsdag Projecten


afbeelding

Projecten Wereldgebedsdag

De collectes tijdens de viering op Wereldgebedsdag worden altijd gebruikt om de door het land of comité gekozen projecten te ondersteunen. Met deze pagina houden wij u graag op de hoogte over de lopende projecten en de afronding ook van vorig jaar.

Stand van de collecte is 19.208 euro

De projecten in Zimbabwe die zijn gekozen voor ondersteuning met de opbrengst van uw collectes in 2020 werken met de lokale mensen om te zorgen dat het geld en de middelen terecht komen en beheerd worden daar waar de nood het hoogst is.

afbeelding

Voor alle projecten geldt dat een professional team met kennis en kunde hen bijstaat. Zij hebben in Nederland hun achterban waardoor de mogelijkheid om donaties over te maken minder gecompliceerd is. Onze voorkeur gaat uit naar projecten met Nederlands initiatief en steun, waardoor bankzaken afgehandeld kunnen worden zonder tussenkomst van derden, duidelijk en overzichtelijk zijn. Deze projecten voldoen aan de voorwaarden die wij stellen.

De natuurrampen in de afgelopen periode in dit land hebben de nadruk gelegd op de behoefte aan schoon drinkwatervoorzieningen. Deze projecten zetten zich met hulp en aanwijzingen van de plaatselijke bewoners helemaal op in. De hoogte van de donatie wordt bepaald door de opbrengst van de collecte van het lopende jaar.