Wereldgebedsdag Projecten


afbeelding

Projecten 2020

De collectes tijdens de viering op Wereldgebedsdag worden altijd gebruikt om de door het land of comité gekozen projecten te ondersteunen. Met deze pagina houden wij u graag op de hoogte over de lopende projecten en de afronding ook van vorig jaar.

Opbrengst van de collecte 2020 is 19.208 euro

De projecten in Zimbabwe die zijn gekozen voor ondersteuning met de opbrengst van uw collectes in 2020 werken met de lokale mensen om te zorgen dat het geld en de middelen terecht komen en beheerd worden daar waar de nood het hoogst is.

Project Leger des Heils

Schoon drinkwater is in Zimbabwe zeldzaam. Meer dan 60% van watervoorzienings-systemen functioneert niet goed. Er heersen ziektes die door vervuild water worden overgedragen. Juist op scholen is de hygiëne op toiletten vaak slecht door watertekort. Het Leger des Heils installeerde toiletten en wasbakken en schone drinkwaterbronnen in 12 gemeenschappen en schoolt leerkrachten in hygiëne, gezondheidszorg en schoon voedsel.

1 / 6
Schoolkinderen bij nieuw watertappunt - © LdH
2 / 6
Nieuwe waterpomp bij school - © LdH
3 / 6
Dorpstuin na watervoorziening - © LdH
4 / 6
Inspectie dorpstuin - © LdH
5 / 6
Nieuwe pijplijn brengt water naar dorp - © LdH
6 / 6
Nieuwe toiletblokken - © LdH

Door uw donaties konden wij 9000 euro bijdragen aan dit project. Kinderen en bewoners in Zimbabwe willen u graag laten weten hoe mede door uw gift hun leven veranderd is.

Lees hun verhaal ... | Lees het volledige eindverslag van dit project ...