Wereldgebedsdag Nederland


afbeelding

Regionale contactpersonen

Eén van de taken van de regiocontactpersonen is het fungeren als tussenpersoon bij de contacten tussen het Nederlands Comité en de plaatselijke comités in hun regio. Ook het promoten van en bekendheid geven aan het werk van Wereldgebedsdag is een taak van de regiocontactpersonen. Zij zijn aanwezig op Kaderdagen en zijn dan medeverantwoordelijk voor het goed (laten) verlopen van deze dagen. Ook zijn zij aanwezig op de vergaderingen van het Nederlands Comité waar wederzijds informatie wordt uitgewisseld en ervaringen worden gedeeld.

Het verstrekken van informatie over plaats en tijd van de bijeenkomsten van Wereldgebedsdag in de regio en het (laten) publiceren daarover in de dagbladpers, op de radio, maandbladen, kerkbladen, in bladen voor vrouwenorganisaties enz. is ook een belangrijk onderdeel van het werk als regiocontactpersoon.

De regiocontactpersoon besteed aandacht aan 'witte plekken' in de regio waar geen plaatselijk comité (meer) functioneert, geeft advies en is een vraagbaak voor bestaande comités en organisaties, kerkelijke instanties en personen die iets over het werk van de Wereldgebedsdag willen weten. Voor de te maken onkosten en de reiskosten wordt een regeling getroffen en er is jaarlijks een klein budget beschikbaar voor PR en activiteiten.

De huidige regiocontactpersonen zijn:

  • Utrecht en Noord-Holland:
    Lisette Uitenwerf - E-Mail - Tel. 06 44 12 95 57
  • Zuid-Holland en Zeeland:
    Barbara Heubeck-Duijts - E-Mail - Tel. 071 - 522 34 03

De provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Gelderland en Flevoland zijn vacant en nieuwe aanmeldingen zijn meer dan welkom. Heeft u talenten waarvan u denkt dat u een bijdrage kunt leveren als contactpersoon, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.