Wereldgebedsdag Taiwan 2023


het Land

afbeelding

Geografie

Taiwan is gelegen in de westelijke Stille Oceaan en in het centrum van de Oost- en Zuidoost-Aziatische eilandbogen. Het bestaat uit het hoofdeiland en vele eilanden voor de kust, waaronder de Penghu-eilanden, Kinmen, de Matsu-eilanden en meer dan 100 andere eilanden en scheren. Het westelijke derde deel van het terrein van het eiland bestaat uit vlaktes, bekkens, heuvels en plateaus en biedt onderdak aan meer dan 20 miljoen mensen. De hoofdstad - Taipei City - ligt in het noorden van Taiwan, terwijl andere grote steden langs de westkust lopen.

Bekijk de landkaart van Taiwan ...

Het eiland ligt op de grens van de Filipijnse Plaat en de Euraziatische Plaat. Het eiland telt jaarlijks vele duizenden aardbevingen, deze zijn meestal klein en worden niet gevoeld. Er zijn ook vulkanen maar deze zijn nauwelijks actief.

Het landoppervlak is circa 36.200 km² groot; iets groter dan België en Luxemburg samen en meet zo'n 400 kilometer en 145 kilometer op zijn breedst. Van noord naar zuid ligt een grote bergrug waarvan de hoogste toppen tot bijna 4000 meter reiken. Naar het westen dalen de bergen en eindigen in een laagvlakte die geschikt is voor de landbouw. Hier liggen ook de meeste steden en zijn de economische activiteiten geconcentreerd. Naar het oosten gaan de bergen steiler naar beneden en eindigen abrupt in de Grote Oceaan. Vanwege het bergachtige karakter is 58% van het land bedekt met bos.

1 / 5
Theeplantages zover je kunt kijken
2 / 5
Bijzondere vogels
3 / 5
Het schoonhouden van de stranden
4 / 5
Taroko National Park
5 / 5
Vele culturen

Natuur

Er zijn negen nationale parken in Taiwan. Onder hen trekt het Taroko National Park de meeste toeristen met zijn prachtige klooflandschap. De unieke geografische ligging en klimatologische omstandigheden van het eiland hebben geleid tot een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten. Hete en koude bronnen met verschillende niveaus van verschillende mineralen zijn door het hele land te vinden, zelfs in rivieren en oceanen.

Klimaat

Het eiland ligt ter hoogte van de Kreeftskeerkring. Het klimaat is tropisch en de gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 22 °C.[7] In het noorden valt de meeste regen tussen januari en maart, als gevolg van de noordoostmoesson. In Taipei viel tussen 2003 en 2012 gemiddeld zo’n 2400 mm neerslag per jaar,[8] dat is ongeveer driemaal meer dan in Nederland. Gedurende de zomer, die duurt van juni tot en met september, zijn de temperaturen en luchtvochtigheid hoog. In het midden en zuiden van het eiland is de invloed van de moesson minder. Tussen juli en oktober komen over het hele eiland cyclonen voor. Er valt, met uitzondering van hoog in de bergen, geen sneeuw.

Staatsinrichting

Doordat de Republiek China formeel nog bestaat, claimt het (formeel) gezag over het hele vasteland van China. Taiwan zelf is dus formeel nog gewoon een provincie van het ondeelbare China. Het werkelijk onder gezag van de Republiek China staande gebied is verdeeld in de gemeenten Taipei, Kaohsiung, Nieuw Taipei, Taichung, Taoyuan, Tainan en de provincies Taiwan en Fujian.

De provincie Fujian omvat enkele eilanden vlak voor de kust van het vasteland van China; de provincie Taiwan omvat het hoofdeiland (minus de zes grootste steden) en de Penghu-eilanden. In 2018 zijn de provinciale besturen officieel afgeschaft.

De zes direct-bestuurde steden zijn verder ingedeeld in stadsdistricten, dorpen en wijken. De provincies zijn ingedeeld in districten en provinciale steden met de status van district. De provinciale steden zijn verder ingedeeld in stadsdistricten, dorpen en wijken. De districten zijn verder ingedeeld in enerzijds districts-bestuurde steden (verder ingedeeld in dorpen en wijken) en anderzijds stedelijke en landelijke plaatsen, die weer zijn ingedeeld in dorpen en steden.