Wereldgebedsdag Taiwan 2023


de Projecten

afbeelding

Changhua Children's home

Opvang tehuis voor 16 kinderen tot 14 jaar met leer en gedragsproblemen, zij komen uit moeilijke gezinssituaties. Doorverwijzing gebeurd door de jeugd rechtbank. Er wordt met individuele begeleiding voor onderwijs en praktische vaardigheden de nodige scholing gegeven. De fysieke ontwikkeling van de kinderen is essentieel, er wordt geprobeerd hun interesse en vaardigheden te ontwikkelen in pottenbakken, fotografie, schilderen kalligrafie, muziek, sport, IT, culinair en bakken. De kinderen krijgen individuele begeleiding om hen te helpen meer van zichzelf en hun gezin te begrijpen, om interpersoonlijke communicatie en relaties te ontwikkelen, om een positief zelfbeeld te bevorderen en positieve gedragsveranderingen aan te moedigen.

Naar de webpagina ...

Taipei Homeless Caring Entre

Het daklozen centrum van het Leger des Heils werd eind jaren negentig opgericht en erkend en gewaardeerd in Taiwan vanwege zijn sterke internationale staat van dienst met daklozen. Het centrum levert dagelijks een scala aan diensten aan meer dan 80 mensen, waaronder maaltijden, kleding, douches, knippen, counseling, arbeidsbemiddeling en korte termijn projecten voor werkgelegenheid. Dit gaat vaak in samenwerking met het stadsbestuur bij werkzaamheden in stadstuinen en parken.

Van groot belang is het bieden van case management om hen terug te brengen in de reguliere samenleving, werkgelegenheid, huisvesting en financiële stabiliteit. Counseling wordt gegeven om hun persoonlijke gevoel van eigen waarde te versterken.

Dakloos worden gebeurt b.v. door verlies of verkoop van identiteitspapieren, gezondheidsproblemen verslaving en familie perikelen.

Casework is intensief en kostbaar. Eén werknemer heeft een caseload van 30 cliënten. Het duurt doorgaans twee jaar voor dat een dakloze persoon weer een bijdragend lid van de samenleving wordt. Het is echter een bewezen effectief middel om hoop aan te moedigen bij iedereen die te kampen heeft met dakloosheid, de nationale welvaartslast te verminderen en het aantal personen dat kan bijdragen aan de samenleving te vergroten.

Naar de webpagina ...