Wereldgebedsdag Vanuatu 2021


afbeelding

WDP-Comité Vanuatu

De workshop van het schrijvers Comité voor de viering van Wereldgebedsdag 2021 werd in Port-Vila, Vanuatu van 9 tot 13 april 2018 gehouden. De workshop startte officieel het schrijfproces en de wereld zal het resultaat ontdekken op 5 maart 2021. Voor veel deelnemers was dit de eerste gelegenheid om hun denominatie te vertegenwoordigen en te leiden. Vriendschappen werden gesloten, en was het geweldig om de confessionele barrièrre te zien verdwijnen, om de stem van Vanuatu-vrouwen te horen, hun vreugden, hun hoop en hun worstelingen. God heeft deze groep vrouwen gekozen om in 2021 over de hele wereld te worden gehoord.

'Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand.' ~ Spreuken 24: 3

De workshop van het schrijvers Comité voor de viering 2021 werd gehouden in de Presbyteriaanse kerk, die zorgvuldig was ingericht voor de vergadering en de traditionele viering om WDP te vieren. De deelnemers brachten geschenken mee om de altaartafel mooi voor te bereiden. Deze werd versierd met bloemen uit hun tuinen, de Bislama-bijbel, kransen van bloemen en van palmbladeren geweven manden en waaiers.

Het beeld dat werd gekozen om Wereldgebedsdag 2021 weer te geven, weerspiegelt en vertegenwoordigt een gebaar van zorg van Vanuatu-vrouwen naar het voorbereidende proces van het Wereldgebedsdag-thema. Het symboliseert de Vanuatu-gemeenschappen, het weerspiegelt Gods schepping en het toont de verbinding met het land en de schoonheid van een leven door geloof.

De geschiedenis van Wereldgebedsdag in Vanuatu

De eerste Wereldgebedsdag werd op 8 maart 1946 gehouden in de Presbyteriaanse Paton Memorial Kerk in Port Vila en geïntroduceerd door Canadese zendelingen, mevrouw Amy Skinner en mevrouw Catherine Ritchie.

Op uitnodiging van de Presbyterianen, kwamen Anglicanen en Katholieken in 1981 bij elkaar. Vrouwen uit de Apostolische en de Kerk van Christus herinneren zich dat ze zich als jonge vrouwen in de jaren tachtig op de eilanden Ambae en Pinksteren hadden verenigd. In latere jaren namen ook andere vrouwen uit verschillende kerken op de eilanden deel aan Wereldgebedsdag.

Met de oprichting van de Women's Desk van de Vanuatu Christian Council, in de vroege jaren 2000, werden samenwerkingsverbanden met bestaande WDP-groepen ontwikkeld. Het World Day of Prayer International Comité heeft 2011 in Vanuatu een workshop gehouden om de band tussen die groepen te versterken.