Wereldgebedsdag 2024


het Comité

afbeelding

WDP-Comité

De internationale Wereldgebedsdag beweging bereikte Palestina in de 1950. De vrouwen van geestelijken van verschillenden denominaties brachten de Werelsgebedsdag naar Palestina. Aida Haddad, de vrouw van de eerste lokale Lutherse bisschop (Daoud Haddad), raakte zeer betrokken. Ze begon als lezer in erediensten, en klom uiteindelijk op tot de functie van Coördinator Wereldgebedsdag. In 1993, Aida Haddad was de eerste vrouw die werd gekozen om te dienen in het Wereldgebedsdag uitvoerend comité.

Een oecumenische groep vrouwen heeft de afgelopen jaren samen nagedacht om gehoor te geven aan de uitnodiging om het programma voor 2024 te schrijven. Hun thema is 'Ik smeek u ... verdraag elkaar in liefde', gebaseerd op Efeziërs 4:1-7. Dit programma roept ons op om elkaar in liefde te verdragen, ondanks alle moeilijkheden en onderdrukking.

De Eredienst deelt verhalen van drie vrouwen, die getuigen van de kracht van samenleven in liefde. Hun verhalen belichten de ervaringen van vrouwen uit drie verschillende generaties. Het symbool van een olijfboom wordt tijdens de eredienst gebruikt. Die vertegenwoordigt de drie generaties door de stam, takken en bladeren van de olijfboom.

De vrouwen die deze eredienst geschreven hebben, nodigen de wereld uit om te bidden voor vrede, gerechtigheid en vrijheid van godsdienst en bewegingsvrijheid. Hun gebeden roepen ons specifiek op om te bidden met vrouwen, vluchtelingen, mensen die dakloos zijn en iedereen die ziek, stervend of rouwend is. Ze roepen ons ook op om onze collectieve rol in het veroorzaken van de klimaatcrisis te erkennen en ons in te zetten om te herstellen wat we hebben vernietigd. Ten slotte roepen ze ons, de wereldwijde kerk, op om verenigd te zijn in het behandelen van iedereen met rechtvaardigheid en liefde.