Wereldgebedsdag 2024


Verdraag elkaar in Liefde

~ Efeziërs 4:1-7


afbeelding

Vrijdag 1 maart 2024

Vrijdag 1 maart 2024 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Palestina als land voor 2024 gekozen.

Het thema van het programma WDP 2024, is gebaseerd op Efeziërs 4:1-7, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

'Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.' Efeziërs 4:1-7 (NBV)

Gods roeping heeft een betekenis en een doel. Vaak worden we gefrustreerd door moeilijkheden en obstakels en kunnen we zelfs onze hoop en geloof verliezen of vertrouwen op onze zwakke menselijke natuur. We zijn echter geroepen om onze 'hoop en geloof' in Gods koninkrijk en beloften te behouden. Door de verlichting van de Heilige Geest komen we de trouwe, liefdevolle en genadige God te zien. We herwinnen onze hoop en vertrouwen om de uitdagingen aan te gaan en vooruit te gaan. Zoals het in Hebreeën 11:1 staat geschreven: 'Nu is het geloof de zekerheid van dingen waarop wordt gehoopt, de overtuiging van dingen die niet worden gezien.'

Door de hele brief heen deelde de auteur zijn gebeden voor de heiligen in het vertrouwen dat ze zouden begrijpen hoe breed en lang en hoog en diep de liefde van Christus is (Efeziërs 3:18). Moeten we bereid zijn op die liefde te reageren door niet voor onszelf maar voor God te leven? De liefde van Christus kan worden geopenbaard door onze acties, die zullen wijzen op Gods glorieuze en overvloedige erfenis! Wat zijn de geloofsverhalen die je hebt gehoord?​


Foto layout: Roos bij de klaagmuur


Over het comité

afbeelding

Maak kennis met WDP Comité en haar geschiedenis ...

Over het Land

afbeelding

Ontdek meer over het land, bevolking, vrouwen en haar problemen ...

Over de religie

afbeelding

Lees hier meer over de religie, cultuur en tradities ...