Wat is wereldgebedsdag?

Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd
'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'

 

Eerste vrijdag in maart

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigd Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. De landen die de orde van dienst gaan samenstellen, de thema's en de bijbehorende Bijbelteksten worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale conferentie.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 250 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Vrijdag 7 maart 2025

Wereld­gebedsdag 2025

Cookeilanden

'I Made You Wonderful'  • dagen

  • uur

  • minuten

  • seconden


ANBI-status

Het Nederlands Comité heeft 1 januari 2011 een ANBI-status verkregen. De ANBI-status heeft fiscale voordelen ...


Het logo

Het logo van Wereldgebedsdag is opgebouwd uit een aantal symbolen. Het logo is ontworpen door ...


Internationaal

Wereldgebedsdag is sinds het ontstaan in 1919 een internationaal gebeuren en Nederland, lid sinds 1929 ...